Dotacje

 

Państwo polskie uruchomiło wiele programów wspierających realizację inwestycji w odnawialne źródła energii. W ramach różnych programów można uzyskać dotacje do 75% kosztów kwalifikowanych. Istnieje również możliwość uzyskania nisko oprocentowanego kredytu.

Przygotowujemy na indywidualne życzenia analizy ekonomiczne oraz wnioski do odpowiednich instytucji.