Kogeneracja

Kogeneracja to system łączący różne źródła energii, czyli np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i elektrownie wiatrowe. Każde źródło zwiększa dostęp do energii w większym stopniu uniezależniając od aktualnych warunków pogodowych. Może być zastosowany zarówno w systemach On-Grid jak i Of-grid wraz z magazynami energii.Kogeneracja pozwala nam połączyć zalety kilku źródeł zmniejszając tym samych ich jednostkowe ograniczenia.