Projektowanie

Wykonujemy dla Państwa analizy techniczno ekonomiczne we wstępnej fazie rozpoznania inwestycji.

Przygotowujemy we współpracy z Klientem warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

W przypadku realizacji inwestycji w zależności od wielkości projektu wykonujemy również projekt budowlany w zakresie niezbędnym do budowy, montażu, rozruchu i przekazania do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

1