Projekty koncepcyjne i wykonawcze

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki, która obejmuje ogół zagadnień związany z przemianą energii słonecznej (świetlnej) na energię elektryczną. Systemy fotowoltaiczne są więc nowoczesnym źródłem energii możliwym do zainstalowania w dowolnym obiekcie wykazującym zapotrzebowanie na energię elektryczną. Pamiętać należy o najważniejszej zalecie tego rodzaju źródła zasilania: energia słoneczna jest w pełni odnawialna i ekologiczna.

Do zamiany energii słonecznej w energię elektryczną służą urządzenia nazywane ogniwami fotowoltaicznymi. Wiodącym surowcem z którego tworzone są ogniwa jest krzem. Wiele połączonych ze sobą ogniw tworzy tzw. panel lub moduł fotowoltaiczny. Pod wpływem działania promieniowania słonecznego na powierzchni panelu generowany jest prąd elektryczny.

Do największych zalet omawianego systemu zasilania należy jego bezawaryjność oraz czas eksploatacji (producenci najczęściej udzielają 25-letniej gwarancji na swoje wyroby). Wyróżnić można trzy podstawowe typy schematów fotowoltaicznych, które szczegółowo zostały opisane poniżej.