Systemy On-grid


On-grid to system w którym sieć budynku podłączona jest do dwóch źródeł zasilania: systemu fotowoltaicznego oraz publicznej sieci energetycznej. Systemy On-grid pozwalają przesyłać wytworzoną energię elektryczną bezpośrednio do sieci budynku i wykorzystywać ją na bieżąco. Jeżeli w układzie pojawi się nadmiar (nadprodukcja energii) zostanie on sprzedany do sieci publicznej. Przeciwnie, jeżeli warunki atmosferyczne lub pora dnia nie pozwolą na uzyskanie odpowiedniego poziomu mocy za pośrednictwem systemu fotowoltaicznego, niedobór energii zostanie pobrany z sieci publicznej. Jak widać, systemy On-grid pozwalają w prosty sposób na minimalizację kosztów energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub firmie.

on-grid