Systemy On-grid z magazynem energii

Omawiany system posiada wszystkie cechy opisanego powyżej systemu On-grid rozszerzone o możliwość magazynowania energii elektrycznej. Jako magazyny służą zazwyczaj akumulatory żelowe lub LiFePo4 – litowo-jonowo-fosforanowo-zelazowe. Zastosowanie akumulatora pozwala na zmagazynowanie nadwyżki energii wyprodukowanej przez system On-grid w czasie intensywnego nasłonecznienia i wykorzystanie jej np. w godzinach nocnych. Nadal rzecz jasna istnieje możliwość sprzedaży nadwyżki energii do sieci publicznej, jeżeli układ wygeneruje nadmiar mocy. Tym niemniej prawidłowo zaprojektowany układ pozwoli (w korzystnych warunkach klimatycznych) na całkowite uniezależnienie gospodarstwa domowego lub firmy od dostaw prądu z zewnętrznych źródeł.

on_grid_z_magazynem