Finansowanie inwestycji

 

Obecnie w Polsce istnieje wiele propozycji wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych:

1.Program „Prosument ”wspierany przez BOŚ i WFOŚiGW nisko oprocentowanym kredytem
2.Ogólnokrajowe programy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
4.Europejska Organizacja Gospodarcza
5.Fundusz Norweski

Sunprojects pomaga Inwestorom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do

uzyskania dotacji. W przypadku propozycji umowy o dofinansowanie bierzemy czynny udział w

opiniowaniu i negocjacjach.

Po realizacji inwestycji przygotowujemy również rozliczenie dotacji zawierające raporty techniczne i finansowe wraz z załącznikami.